Rett før jul 2012, fikk jeg lov til å levere en bordlysglobe til FN veteraner, som ville ha en slik til sine samlinger i Østfold!
Denne vil kunne passe til mindre forsamlingslokaler eller der det ikke vil være plass til en ordinær lysglobe!

Globen er laget slik at de kunne bruke den hengende i en lavo, når de dro på tur sammen! Da skrues foten av før globen henges opp!