Jeg har idag, 13. jan. vært på

Risøy Folkehøyskole for å levere

lysgloben de har bestilt av meg.

Broen over til skolen er under

renovering, så globen og jeg

måtte fraktes over i en

skjærgårdsjeep!

Skolen har etablert et "stille rom" for

sine elever, og det er der globen skal

benyttes! Det er Inger Kristiane Ekedal

og Morten Røsås som er avbildet sammen

med globen på bildet.

Istedet for PX symbolet i fronten på

stammen, har skolen valgt å benytte

symbolet for tro, håp og kjærlighet!

Takk for oppdraget, og lykke til med

bruken!