Detaljene sveises på, og sveisene pusses og slipes.