Store fakler utenfor den gamle inngangen til Hvalfangstmuseet.