Carl Nesjar sin fantastiske Klode, som står ved biblioteket i Larvik, med min enkle i forgrunnen.