Her blir globen overlevert til sykehuspresten og diakonen!