Kirkelysskipet fra en annen vinkel. Selve skipet kan dreies 360 grader om det skulle være behov, og koppen som holder de ekstra lysene er lett å ta av for rengjøring. Den er tredd ned på stammen.