Med inskripsjon på foten!
Grip dagen, eller
Carpe Diem!