"Peispuster".
Effektivt hjelpemiddel når du skal ha liv i glørne igjen, uten at du får huset fyllt med røyk!